Moduły szkoleniowe

Kurs skierowany do młodych przedsiębiorców, który z złożenia będzie ich wspierać w nabywaniu umiejętności i kompetencji ICT poprzez poznanie spersonalizowanych strategii dostosowanych do konkretnego biznesu.

Przewodnik po strategiach sprzedażowych online

Interaktywne narzędzie, które poprowadzi użytkownika ścieżką wyboru aktywności w temacie e-handlu, do wykonania w wybranym przez siebie czasie i tempie.

Wirtualne środowisko edukacyjne

Wirtualne środowisko edukacyjne Internetowe o charakterze społeczno-edukacyjno-motywacyjnym, zapewniające interaktywne treści szkoleniowe z zakresu procesów e-handlu.

Newsletters

1st Newsletter: EN/EL/PL/CR/

Infographics

Brochure

Brochure: EN

Press Release