Asserted Knowledge (AKNOW) to firma doradztwa technicznego i agencja zatrudnienia, która zapewnia firmom wysoko wykwalifikowane usługi ICT i personel. Tym, co odróżnia AKNOW od innych firm konsultingowych, jest podejście do analizy biznesowej, które opiera się na wykorzystaniu Business Process Modeling Notation (BPMN).

Pracownicy AKNOW mają wieloletnie doświadczenie handlowe, pochodzące ze wspierania dużych, wielonarodowych integratorów ICT oraz duże doświadczenie w koordynowaniu projektami finansowanymi ze środków publicznych UE, w tym programu ramowego 6, 7 i Life Long Programme. Obecne działania AKNOW koncentrują się na szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych metodologii na cele e-learningu, spersonalizowanego podejścia do szkoleń, zapewniania ukierunkowanych szkoleń w zakresie zrównoważonego rozwoju dla MŚP oraz metodologii rozpowszechniania i zapewniania jakości oraz narzędzi dostarczających wysokie wskaźniki jakości oraz najlepsze praktyki/programy uczenia się.