Trzecie spotkanie Boost4Youth

Trzecie międzynarodowe spotkanie projektowe odbyło się 5 marca 2020 r. w Atenach. Niestety ograniczenia podróży i mobilności spowodowane epidemią wirusa Covid-19 nie pozwoliły trzem uczestniczącym organizacjom fizycznie uczestniczyć w spotkaniu.

Niemniej jednak partnerom udało się przeprowadzić owocne dyskusje drogą online przez Skype. Uczestnicy tego wirtualnego spotkania mieli okazję porozmawiać o postępach prac projektu Boost4Youth oraz o przyszłych zadaniach i terminach. Konsorcjum postanowiło zorganizować kolejne wirtualne spotkanie w lipcu, po zakończeniu warsztatów pilotażowych.