Publicznie dostępne rezultaty projektu Boost4Youth zostaną wymienione poniżej w kolejności ich opracowania. (Ulotka projektu w formacie PDF)