Menadżer Sprzedaży Online

Czy chcesz stać się Menadżerem Sprzedaży Online? Projekt BOOST4youth proponuje szkolenie online, z którego dowiesz się o rozwiązaniach stosowanych w e-handlu sektora agro-produktów, nieruchomości oraz turystyki.

genie

E-Handel

Czy reprezentujesz MŚP sektora agro-produktów, nieruchomości lub turystyki? Ukończenie szkolenia BOOST4youth oznacza nabycie umiejętności i kompetencji z zakresu ICT oraz e-handlu, niezbędnych, aby stać się Menadżerem Sprzedaży Online, co z założenia przyczyni się do wzrostu przychodów ze sprzedaży online oraz obniżenia kosztów ponoszonych z tytułu prowadzenia działalności.

genie

Dostępność informacji

Czy miewasz trudności ze znalezieniem informacji na temat e-handlu agro-produktów, nieruchomości lub turystyki? Platforma szkoleniowa BOOST4youth zawiera 52 tematów podzielonych na 9 modułów. Nasz Wirtualny Przewodnik pomoże w utworzeniu spersonalizowanej ścieżki szkoleniowej.

genie

Korzyści

Czerp korzyści z dostępnych e-narzędzi, aby dowiedzieć się jak wdrożyć poznane strategie e-handlu we własnym czasie i tempie.

genie

Co oferuje BOOST4youth?

BOOST4youth to innowacyjny projekt, którego celem jest zwiększenie konkurencyjności MŚP w sektorze agro-produktów, nieruchomości oraz turystyki, poprzez opracowanie nowego profesjonalnego profilu cyfrowego przedsiębiorcy. Osoba ta będzie zdolna tworzyć strategie e-handlu, wykorzystując Internet, jako kanał sprzedaży, co przyczyni się do wzrostu transgranicznej sprzedaży. Platforma BOOST4youth oferuje swoim użytkownikom bezpłatne, spersonalizowane szkolenie ułatwiające wdrożenie udanych strategii e-handlu w sektorach agro-produktów, nieruchomości oraz turystyki.

Wirtualny Przewodnik

Wirtualny Przewodnik BOOST4youth jest automatycznym systemem, który dopasowuje ścieżkę uczenia się na podstawie indywidualnych cech użytkownika oraz prowadzonej działalności. W efekcie powstaje spersonalizowana strategia e-handlu, ułatwiająca e-kursantowi nabycie wiedzy i umiejętności cyfrowego przedsiębiorcy. Zapisz się na szkolenie online i rozpocznij swoją przygodę z naszym Wirtualnym Przewodnikiem już dziś! ZAPISZ SIĘ

Nasze cele

Projekt BOOST4youth oferuje szkolenie oraz narzędzia dla pracowników MŚP sektorów agro-produktów, nieruchomości oraz turystyki, w sześciu krajach: CHORWACJI, GRECJI, IRLANDII, POLSCE, WIELKIEJ BRYTANII i na CYPRZE, aby mogli wdrażać kluczowe rozwiązania związane z e-handlem w celu zwiększenia przychodów oraz obniżenia kosztów wewnątrz firmy. Struktura kursu opiera się na zbiorze strategii w tematyce transgranicznej sprzedaży, które dzielą się na następujące moduły w tematyce e-handlu: Zamówienie, Płatność, Dostawa, Komunikacja, Ogólna usługa, Promocja, Rezerwacja, Zakup oraz Zawarcie umowy.

Dlaczego warto zapisać się na e-kurs?

Szkolenie BOOST4youth skierowane jest do pracowników sektora agro-produktów, nieruchomości lub turystyki. Ukończenie szkolenia oznacza nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych, aby stać się cyfrowym przedsiębiorcą. Pod koniec tego kursu, będziesz mieć wszystko, czego potrzebujesz, aby rozpocząć swoją przygodę w e-handlu i DYNAMICZNIE rozwijać swoją firmę. Cyfrowy przedsiębiorca potrafi:

  • Rozpoznawać odrębne funkcje i praktyki najważniejszych procesów e-handlu.
  • Wdrożyć poznane strategie, aby móc natychmiast doświadczać korzyści dla swojej firmy.
  • Zademonstrować nabytą wiedzę i umiejętności z 52 tematów podzielonych na 9 modułów z zakresu skutecznych strategii w e-handlu dla sektorów sektora agro-produktów, nieruchomości lub turystyki.