ecommerce

O projekcie

Scroll to content

Kontekst

Firmy typu start-up, szczególne te zakładane przez młode osoby, odgrywają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego w Europie. Pomimo tego, że dostępnych jest wiele szkoleń online w temacie przedsiębiorczości, marketing cyfrowy oraz umiejętności z zakresu e-handlu są obszarami, które nie zostały jeszcze dokładnie zgłębione, aby móc oferować szkolenia dostosowane do konkretnego sektora, czy branży.

Założenia i korzyści

Rosnąca świadomość o korzyściach wynikających ze stosowania technologii w e-handlu

Użyj Internetu do zwiększenia przychodów z transgranicznej sprzedaży, zarówno w UE, jak i poza nią. Przyczyni się to do poprawy wyników eksportowych sektora, korzystnie wpływając na wyniki całej Unii Europejskiej. Działania te obejmują wprowadzenie zmian do strategii sprzedażowej oraz marketingowej, a także do struktur organizacyjnych, oraz nabycie wiedzy z zakresu właściwych technologii w e-handlu.

Edukowanie młodych przedsiębiorców o strategiach e-handlu, które mogą przyczynić się do pozyskania zagranicznych klientów

BOOST4Youth zapewni niezbędne szkolenie oraz narzędzia dla młodych przedsiębiorców z siedmiu (6) krajów: Wielkiej Brytanii, Cypru, Chorwacji, Grecji, Irlandii i Polski, aby móc wdrożyć kluczowe procesy związane z e-handlem (zamawianie, dostawy, płatności, komunikację, usługi, promocję), co przyczyni się do zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów w firmie.

Ułatw proces prowadzenia działalności zagranicą oraz obniż koszty z tym związane dla początkujących młodych przedsiębiorców, oraz przyczyń się do tego, aby konsumenci mogli w pełni czerpać korzyści rynkowe.

Podejście

Promowanie otwartych i innowacyjnych praktyk oraz narzędzi i szkoleń

W projekcie powstaną następujące rezultaty:

  1. Szkolenie ECVET (rezultat kształcenia) obejmować będzie treści szkoleniowe dla młodych przedsiębiorców, umożliwiające nabycie umiejętności i kompetencji, aby mogli stać się „Menedżerami sprzedaży online.” Moduły szkoleniowe będą powiązane z profilem Menadżera Sprzedaży Online;
  2. Przewodnik po strategiach sprzedażowych online: Dużą innowacją projektu jest zaprojektowanie i opracowanie interaktywnego narzędzia w celu zaproponowania spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, po wcześniejszym sprawdzeniu posiadanej przez młodych przedsiębiorców wiedzy na temat transgranicznej sprzedaży online, a następnie dopasowanie indywidualnych strategii. Interaktywna postać „dżina” poprowadzi użytkownika ścieżką wyboru aktywności, do wykonania w wybranym przez siebie czasie i tempie.
  3. Internetowa platforma szkoleniowa o charakterze społeczno-edukacyjno-motywacyjnym. Szkolenia w 5 krajach (w Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Grecji, Polsce i na Cyprze) z zamiarem wyposażenia młodych osób (przedsiębiorców) w niezbędne umiejętności i kompetencje do wdrożenia czynności związanych z procesami e-handlu.
  4. Wirtualne środowisko Akademii BOOST4Youth, dostarczające niezbędne zasoby dla trenerów/mentorów oraz innych interesariuszy, którzy będą korzystać z rezultatów projektu, również po okresie finansowania.