Emphasys Centre

Emphasys Centre na Cyprze jest akredytowane przez cypryjskie Ministerstwo Edukacji, jako centrum edukacyjne specjalizujące się w szkoleniach z zakresu ICT dla studentów (VET) i dla dorosłych. Emphasys Centre jest również akredytowane przez Fundację ECDL i CEPIS oraz przez Cambridge International Examination Board. Centrum badawcze Emphasys Centre aktywnie angażuje się w projekty unijne i ściśle współpracuje z kilkoma organizacjami, ośrodkami badawczymi, szkołami, zarówno na Cyprze, jak i w UE do opracowywania i realizacji różnych projektów w ramach programu Erasmus + na rzecz Edukacji, Szkolenia i Młodzieży.

Emphasys Centre oferuje profesjonalne kursy dla:

  • Studentów – młodych osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji do podjęcia studiów wyższych (tj. GCE na poziomie A, ECDL, egzaminy ICT na poziomie narodowym)
  • Profesjonalistów i młodych osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych (tj. ECDL)
  • Profesjonalistów i młodych osób zainteresowanych kształceniem zawodowym na potrzeby zatrudnienia
  • Dorosłych (tj. NEET, bezrobotnych, osób starszych, itp.) zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji zawodowych w erze cyfrowej

Emphasys Centre zapewnia, oprócz szkolenia w zakresie ICT, następujące usługi:

  • Poradnictwo zawodowe dla młodych osób i młodzieży (tj. NEET)
  • Poradnictwo i mentoring dla wszystkich uczniów mające na celu zwiększenie ich zdolności uczenia się zgodnie z ich potrzebami (osoby przedwcześnie kończące naukę, młodzi bezrobotni, itp)
  • Wspieranie uczniów z trudnościami w uczeniu się i problemami rozwojowymi (wykrywanie ich szczególnych potrzeb i zapewnianie indywidualnego wsparcia)