Emphasys Centre

Emphasys Centre (Cipar) djeluje kao centar za obrazovanje, ICT trening i istraživanje. Akreditiralo ga je Ministarstvo obrazovanja Cipra kao obrazovni centar specijaliziran za ICT obrazovanje za studente (VET) i za odrasle. Također je akreditiran od strane ECDL Foundationa i CEPISa te od strane Cambridge International Examining Boarda. Istraživački centar aktivno je uključen u područje EU projekata i blisko surađuje s nekoliko organizacija, istraživačkih centara, škola, kako na Cipru tako i u EU, na razvoju i provedbi različitih projekata kroz program Erasmus + u svim sektorima: obrazovanje, trening i mladi.

"Emphasys Centre" nudi visokokvalitetne tečajeve:

  • Studenti - mladi zainteresirani za stjecanje kvalifikacije za upis visokih učilišta (npr. GCE A 'Level, ECDL, nacionalni ICT ispiti)
  • Profesionalci i mladi zainteresirani za stjecanje stručne kvalifikacije (npr. ECDL)
  • Profesionalci i mladi zainteresirani za postizanje strukovne izobrazbe za zapošljavanje.
  • Odrasli (NEET, nezaposleni, stariji građani itd.) zainteresirani za stjecanje profesionalne kvalifikacije u digitalnom dobu

"Emphasys Centre" pruža, osim ICT treninga, sljedeće usluge:

  • Karijerno savjetovanje za mlade ljude (NEET)
  • Savjetovanje i mentorstvo svim učenicima s ciljem povećanja njihove sposobnosti učenja u skladu s njihovim potrebama (oni koji su rano napustili školu, mladi nezaposleni)
  • Potpora učenicima s teškoćama u učenju i s razvojnim problemima (otkriti njihove posebne potrebe i pružiti individualnu pomoć)