1η συνάντηση του Boost4Youth

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος Boost4Youth πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία, στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 από το εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο Emphasys. Στην συνάντηση παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι από τους έξι οργανισμούς για να συζητήσουν και να οργανώσουν τις δραστηριότητες του προγράμματος για τους επόμενους μήνες.

Η κοινοπραξία του προγράμματος απαρτίζεται από τους ακόλουθους οργανισμούς:

  • CIVIC Computing (ΗΒ)
  • VISOKA POSLOVNA SKOLA PAR (Κροατία)
  • CCS Digital Education (Ιρλανδία)
  • Emphasys Centre (Κύπρος)
  • AKNOW (Ελλάδα)
  • Danmar (Πολωνία)

Με την μακροχρόνια εμπειρία της κοινοπραξίας, έχει δημιουργηθεί μια δυνατή σχέση μεταξύ των εταίρων με σκοπό να εργαστούν για το κοινό καλό και την εκπλήρωση των στόχων του προγράμματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των νέων, ειδικότερα στις διασυνοριακές συναλλαγές ώστε με τον τρόπο αυτό να αναπτυχθούν επιχειρήσεις οικονομικά βιώσιμα μέσα από τα σύγχρονα ηλεκτρονικά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι κύριοι στόχοι, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος και ανατέθηκαν εργασίες μεταξύ της κοινοπραξίας.