Pozadina

Start-up tvrtke za mlade važan su dio prioriteta Europske komisije za postizanje održivog i trajnog europskog gospodarskog rasta. Iako postoji bezbroj mogućnosti treninga za online poduzetništvo, digitalni marketing i vještine e-trgovine, one su općenite, nedostaje im personalizacije i ne obrađuju praktičnu provedbu u različitim sektorima na zadovoljavajući način.

Ciljevi i pogodnosti

Povećanje svijesti o tehnologijama e-trgovine

Koristite internet kao prodajni kanal kako biste povećali prihode od prekogranične prodaje, kako unutar EU tako i izvan nje, poboljšavajući izvoznu učinkovitost sektora u korist gospodarstva EU. To uključuje promjenu prodajnih i marketinških strategija te nove vrste organizacije i znanja o tehnologijama e-trgovine.

Edukacija mladih o korištenju strategija e-trgovine za privlačenje inozemnih kupaca

BOOST4Youth će osigurati potrebnu edukaciju i alate za mlade poduzetnike u šest (6) zemalja, Velikoj Britaniji, Cipru, HRVATSKOJ, Grčkoj, Irskoj i Poljskoj, kako bi implementirali ključne procese vezane uz e-trgovinu (naručivanje, isporuku, plaćanje, komunikaciju, ukupnu uslugu, promociju) kako bi se povećali prihodi i smanjili troškovi za njihovu tvrtku.

Olakšajte i smanjite troškove poslovanja start-upa mladih u inozemstvu te omogućite korisnicima da u potpunosti iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta

  Pristup

  Promicanje otvorenih i inovativnih praksi, treninga i alata

  Projekt će ishoditi sljedeće opipljive rezultate:

  1. ECVET tečaj (zamišljen kao Ishodi učenja) ima za cilj pružiti valjane sadržaje za edukaciju mladim poduzetnicima kako bi ih podržao u stjecanju kompetencija kako bi postali " Online prodajni menadžeri". To će biti praktičan tečaj treninga s modulima koji izravno obrađuju ishode učenja ECVET profila za online prodajnog menadžera, što proizlazi iz izvršavanja početnih aktivnosti koje dovode do sadašnjeg rezultata;
  2. Čarobnjak za online prodajnu strategiju: Velika inovacija projekta je dizajn i razvoj interaktivnog alata za pružanje personaliziranih načina edukacije, prvo provjeravajući trenutna znanja i svijest mladih poduzetnika o online prekograničnoj prodaji, a zatim pružajući personalizirane strategije sastavljene od faza kako bi se poboljšala njihova učinkovitost, kada i kojim tempom njima odgovara.
  3. Okruženje za isporuku online treninga olakšano je pomoću motivacijskog okruženja društvenog učenja (Social Learning Motivational Environment); Organiziraju se praktični edukativni događaji u 5 država (Ujedinjeno Kraljevstvo, Cipar, HRVATSKA, Grčka i Poljska), usmjereni na mlade polaznike s namjerom da ih se poduči potrebnim vještinama i kompetencijama u provedbi aktivnosti vezanih uz nekoliko procesa e-trgovine;
  4. Virtualni prostor BOOST4Youth-Academy pruža potrebnu infrastrukturu kako bi se olakšala mreža transnacionalnih mentora / trenera koji će usvojiti rezultate projekta i nastaviti održavati i razvijati ih i nakon razdoblja financiranja.