3η συνάντηση Boost4Youth

Η Τρίτη συνάντηση του προγράμματος BOOST4youth πραγματοποιήθηκε στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, την Αθήνα στις 5 Μαρτίου 2020. Δυστυχώς, οι περιορισμοί ταξιδιών και κινητικότητας λόγω της επιδημίας του ιού Covid-19 δεν επέτρεψαν σε 3 από τους συμμετέχοντες οργανισμούς να παρευρεθούν στη συνάντηση.

Παρ 'όλα αυτά, οι εταίροι κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν την συνάντηση διαδικτυακά μέσω Skype. Είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για την πρόοδο του προγράμματος Boost4Youth και τα θέσουν προθεσμίες στα επόμενα βήματα. Η κοινοπραξία αποφάσισε να προγραμματίσει την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων τον Ιούλιο μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής του έργου.