Οι στόχοι μας, τα οφέλη σας

Γνωρίστε τις τεχνολογίες ηλεκτρονικού εμπορίου

Βελτιώστε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας στη Διαχείριση Διαδικτυακών Πωλήσεων για να αυξήσετε τα έσοδα και να μειώσετε το κόστος για την εταιρεία σας

Επωφεληθείτε από τα εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία που παρέχουμε για να μάθετε πώς να εφαρμόσετε τις στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου στον δικό σας χρόνο και ρυθμό

Συμμετέχετε σε διαδικτυακά ή δια ζώσης μαθήματα κατάρτισης για να γίνετε επαγγελματίες ικανοί να σχεδιάσετε στρατηγικές ηλεκτρονικού εμπορίου

Συμμετέχετε στην Ακαδημία BOOST4Youth και υιοθετήστε τα αποτελεσμάτα του έργου τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την ολοκλήρωσή του